Nasza Świetlica – kreatywnie zakręcona

smws-rcps

Rusza projekt -Nasza Świetlica – kreatywnie zakręcona realizowany przy współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Termin realizacji od 08.09.2014. do 31.12.2014
Projekt ”Nasza świetlica – kreatywnie zakręcona” dotyczy dzieci i młodzieży, podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem”, którzy są mieszkańcami gminy Świnice Warckie,
ale głównie terenu Stemplewa i okolic, oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie.
Dzieci i młodzież mieszkająca na terenach wiejskich maja utrudniony kontakt z kultura i sztuką, wynikający z odległości od kina, teatru, instytucji kulturalnych. Mają utrudnioną organizację czasu wolnego, ze względu na trudności komunikacyjne na wsi. Świetlica która działa w Stemplewie zrzesza dzieci i młodzież ze szkół masowych i  wychowanków Ośrodka i stara się podejmować działania aktywizujące i wspierające integrację i rozwój  swoich podopiecznych.
Uruchomienie kreatywności i twórczej energii, a także zdobycie większej samoświadomości emocjonalnej i artystycznej to droga do rozwoju, prawidłowych wyborów społecznych, lepszego, bogatszego życia. Warsztaty taneczno teatralne, różne techniki twórcze, zajęcia edukacyjno wyrównawcze, spotkania z kulturą pokażą jak można żyć, że należy i można sięgać dalej, sprawią radość uczestnikom. Celem projektu jest rozwijanie potrzeb estetyczno artystycznych, odkrywanie twórczych możliwości jako alternatywy dla zachowań społecznie negatywnych, odkrywanie rzeczywistości poprzez własną aktywność, kreatywność i oryginalność, wzbogacenie doznań, poszerzenie pola doświadczeń, rozładowanie napięć, kompleksów i budzenie wiary we własne siły, ukazywanie alternatywnego rozwoju poprzez sztukę, poszukiwanie różnych środków ekspresji do wypowiadania się w formie artystycznej, wykorzystanie potencjału twórczego i artystycznego poprzez wspólną pracę w zespole, przełamywanie barier interpersonalnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień muzycznych, tanecznych, teatralnych i postawy twórczej. Efektem pracy zajęć będą występy, pokazy, układy taneczne prezentowane na uroczystościach świetlicowych, ośrodkowych , gminnych wynikających z kalendarza. Oprócz tego udziały w konkursach i pokazach organizowanych na terenie powiatu. Pozwolą one na zaprezentowanie wypracowanych umiejętności, sprawdzenie się, włączenie w życie kulturalne i społeczne. Warsztaty twórcze obok rozwoju umiejętności maja efekt terapeutyczny, działają uspokajająco, uczą koncentracji, dają  możliwość „wyżycia się „ w tworzywie. Dzięki tym warsztatom będziemy również mogli stworzyć rekwizyty i dodatki do strojów  podczas występów. Taniec przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci
i młodzieży, rozwinie koordynacje ruchową, pomaga w zachowaniu prawidłowej postawy ciała, wyrabia poczucie własnego ciała. Wycieczki i wyjazdy, spotkania z kulturą to umożliwienie wyjścia poza własne miejsce, odkrywanie świata, spełnienie marzeń naszych podopiecznych, bezpośrednie poznawanie i odkrywanie siebie, miejsc i rzeczy, które znają tylko ze słyszenia, z mediów lub nawet o nich nie wiedzieli. Natomiast zajęcia wyrównawcze (logopedia, pomoc w nauce) i komunikacyjne z j. angielskiego, maja one na celu wyrównywanie szans rozwojowych, eliminowanie braków i problemów związanych z przyswajaniem języka oraz poprawa i nauka swobodnej komunikacji w tym języku.. Zajęcia kulinarne maja na celu przybliżenia dzieciom i młodzieży zasad prawidłowego i racjonalnego odżywiania się, poznawania zasad bhp podczas przygotowywania posiłków pod okiem opiekuna, a także zdobywaniu samodzielności i zaradności życiowej poprzez umiejętności przygotowywania posiłków, wyrabianie u dzieci staranności, rzetelnego stosunku do pracy.
W trakcie projektu uczestnicy będą korzystali z dożywiania- jednego dodatkowego posiłku dziennie. Nasi podopieczni obok spożywania posiłku poznają szczegółowo zasady zdrowego żywienia, dowiedzą się jak przygotować prosty posiłek nie psując jego wartości zdrowotnych i odżywczych, jak łączyć składniki. Praca w grupie dzieci z normą i dzieci niepełnosprawnych stwarza okazję do rozbudzenia akceptacji wobec siebie zarówno jednych jak i drugich. Wspólne wyjazdy, spożywane razem posiłki czy wspólna zabawa to najlepszy sposób na niwelowanie granic, które nie pozwalają osobom niepełnosprawnym na swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie
Bez projektu i wsparcia nie maja szans na takie odkrywanie świata i swoich możliwości

Działania w ramach realizacji projektu w czasie maj-grudzień 2013 to:
1.    Funkcjonowanie Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” w Stemplewie dla 25 stałych podopiecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 -18.30. Opiekę nad dziećmi będą sprawowali wychowawcy świetlicy wspierani przez wolontariuszy.
W ramach działalności świetlicy odbędą się:
    Warsztaty twórcze:
Jak zajęcia wspierające i aktywizujące chcemy zaproponować podopiecznym świetlicy zapoznają się z nowymi formami rękodzieła, spotkanie z glinoterapią, makramą, filcem, decoupage. Uczestnicy zajęć zaprezentują swoje prace na wystawach, przeglądach imprez
    Zajęcia logopedyczne mające na celu wyrównywanie szans rozwojowych poprzez pomoc w nauce, zajęcia wspierające rozwój .
    Pomoc w nauce, odrabianiu lekcji (codziennie), zajęcia przeznaczone dla wszystkich dzieci, ujęte w planie pracy świetlicy.
    Zajęcia muzyczne, wokalno-rytmiczne; warsztaty będą możliwością dla dzieci i młodzieży rozwijania potrzeb artystycznych, zainteresowań i upodobań muzycznych, kształtowanie głosu oraz umiejętności posługiwania się nim.
    Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – pomoc w nauce języka angielskiego, nadgonienie braków, uzupełnianie materiału, doskonalenie komunikacji w tym języku, korzystanie ze słowników, programów komputerowych ułatwiających przyswajanie wiedzy i sprawdzanie poziomu osiągnięć
    Kółko taneczno teatralne „Step tup”: chcemy utworzyć kółko taneczne, które pozwoli  rozwinąć  zainteresowania i talenty .
    Warsztaty kulinarne pt. „Kulinarne szaleństwo” Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu po 2 godz.
    Wycieczki kulturoznawcze
Pażdziernik- wyjazd do kina do Łodzi
    Organizacja i udział w imprezach integracyjnych m. in. RAMBIT, Święto Sadów i Jabłka, Andrzejki, Katarzynki, Mikołajki, Zlot ZHP”NS”, udział w wigilii integracyjnej.
Podsumowanie projektu:
-listopad –warsztaty taneczno teatralne
– grudzień –warsztaty świąteczne twórcze –poznanymi technikami dla dzieci ze świetlicy i niepełnosprawnych wychowanków SOSW
-współorganizacja Wigilii  integracyjnej
Wszystkie  formy działań zakończą się podsumowaniem projektu w grudniu i pokazem form realizowanych w ciągu czasu trwania projektu.