Informacja nt. obozu sportowo zdrowotnego w Sokolcu

W dniach 31.01.2018 – 09.02.2018 r. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie jest organizatorem obozu sportowo – zdrowotnego w Pensjonacie SOKOLEC    w Sokolcu. Z wypoczynku skorzysta 30 dzieci rolników. Program obozu przewiduje m. in.

  • zajęcia w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej – nauka jazdy na nartach, saneczkowanie, gry zbiorowe na świeżym powietrzu, spacery po okolicy, konkursy plastyczne, zajęcia profilaktyczne, filmy video związane z tematyką profilaktyczną i zdrowotną, zabawy muzyczno – ruchowe, spotkanie z góralami, itp.
  • wycieczki turystyczno – krajoznawcze – wycieczka do Wałbrzycha, Kudowy Zdrój, zwiedzanie, zakupy pamiątkarskie, itp.

Kierownikiem obozu jest Pan Piotr Łukasiewicz, natomiast opiekunami są nauczyciele Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

„Wypoczynek zimowy w 2018 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”