„Okaż kulturę i chroń naturę” – program edukacji ekologicznej dla podopiecznych Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”

wfosogwwlodziStowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich otrzymało ze środków WFOŚ i GW w Łodzi dofinansowanie na zadanie pn.: „ Okaż kulturę i chroń naturę”. Program edukacji ekologicznej realizowany jest od marca do grudniu 2015roku. Proponowane w ramach Projektu konkursy ekologiczne, warsztaty, piesze rajdy, wycieczki połączone z edukacją ekologiczną, przedstawienia teatralne i słuchowiska radiowe skierowane są do podopiecznych Świetlicy środowiskowej „Razem”, która obejmuje swoją działalnością dzieci i młodzież z terenu gminy Świnice Warckie, Wartkowice, Uniejów, a także podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stemplewie.
Celem głównym Projektu jest przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznychu dzieci i młodzieży. Rozbudzanie ich potrzeb kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla ich piękna, a także wzrostu ich świadomości na temat różnorodności biotycznej oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania. Proponowane zadania mają na celu szeroko rozumianą integrację, a także aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej nas przyrody.
Przyznana kwota dotacji na realizację w/w celów wynosi 17.120,00 zł.