Pan Ryszard Andrysiak odznaczony Medalem Serce Dziecku

Medal Serce Dziecku jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w regionie łódzkim, przyznawanym od dwudziestu ośmiu lat ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy i wsparcia najbardziej potrzebującym. Jest to medal wyjątkowy, bo przyznawany przez dzieci i młodzież. Również w tym roku odznaczenie otrzymała kolejna grupa wspaniałych ludzi, którzy działając w różnych dziedzinach dają cząstkę siebie dzieciom. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że w gronie nagrodzonych po raz kolejny znalazła się osoba związana ze Stowarzyszeniem „Mamy Wielkie Serca”. W tym roku to zaszczytne odznaczenie Medal Serce Dziecku otrzymał honorowy członek Stowarzyszenia „MWS” pan Ryszard Andrysiak, zaś trzy lata temu za swoją działalność odznaczony został Prezes Stowarzyszenia Pan Andrzej Zielonka. Pan Ryszard otrzymał Medal Serce Dziecku na wniosek Stowarzyszenia „MWS”, którego złożenie było wyrazem wdzięczności za wieloletnią pomoc niesioną dzieciom specjalnej troski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Pan Ryszard Andrysiak to człowiek wielkiego serca, który nigdy nie odmawia pomocy. Jest właścicielem Firmy Eltrans z Chorzowa oraz Wiceprezesem ds. Rynku Kabli i Przewodów Unii Hurtowni Elektrycznych EL-PLUS sp. z o.o. Urodził się w Kraskach, małej miejscowości w gminie Świnice Warckie, a obecnie mieszka w Chorzowie. Mimo tak dużej odległości sercem związany jest z rodzinnymi stronami, gdzie wciąż wspiera różnorodne inicjatywy społeczne, kulturalne, oświatowe oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich i Piaskach. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, zawsze z otwartością i serdecznością wspiera działania podejmowane na rzecz innych. Pan Ryszard Andrysiak jest jednym z głównych fundatorów sztandaru dla Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich, sztandaru dla SOSW im. J. Tuwima w Stemplewie i sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich. Udziela wsparcia finansowego na działalność statutową Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” od 2001r. do chwili obecnej. Jest fundatorem letnich oraz zimowych wypoczynków dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie oraz z terenów wiejskich, które organizuje w swoim hotelu Park Poniwiec w Ustroniu. Dofinansowuje publikacje przygotowywane przez SOSW w Stemplewie, wspiera finansowo rozbudowę Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest współorganizatorem, członkiem kapituły i fundatorem nagrody głównej w corocznych akcjach wyboru Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie i Młodzieżowego Wolontariusza Roku. Jest wieloletnim generalnym sponsorem Ogólnopolskich Zlotów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie. Wspiera finansowo działalność statutową Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”. poprzez min. zakup paczek świątecznych na wigilię, zakup sprzętu komputerowego, sportowego oraz części wyposażenia dla SOSW w Stemplewie. Wspiera materialnie organizacją Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów. Wspiera Ośrodek przy organizacji praktyk zawodowych w Ustroniu w hotelu Park Poniwiec dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stemplewie, dzięki którym młodzież niepełnosprawna może lepiej przygotowywać się do egzaminów zawodowych w zawodach kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

Wszystkie działania charytatywne pana Ryszarda Andrysiaka nastawione na stwarzanie jak najlepszych warunków edukacji, wychowania i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży ze środowiska wiejskiego zostały docenione przez Kapitułę Dziecięco- Młodzieżową Medalu Serce Dziecku, działającą przy Stowarzyszeniu Komitet Dziecka w Łodzi. Kapituła przyznała 9 medali indywidualnych oraz jeden zbiorowy. Uroczyste wręczenie odbyło się tradycyjnie w dniu 1 czerwca o godzinie 12.00 pod pomnikiem Pękniętego Serca w Łodzi. Coroczne spotkania w parku im. Szarych Szeregów organizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka mają szczególnie symboliczny wymiar. To właśnie w tym miejscu podczas II wojny światowej znajdował się hitlerowski obóz dla polskich dzieci. Przejmująca cześć artystyczna przygotowana przez uczniów łódzkich szkół przybliżyła wszystkim okrucieństwo, jakiego doświadczyły dzieci w tym miejscu. Złożono hołd pomordowanym w obozie dziecięcym przy ul. Przemysłowej. Głos zabrała Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, a w imieniu odznaczonych przemówił pan Ryszard Andrysiak. Wszyscy zgodnie podkreślali doniosłość wydarzenia i rangę odznaczenia, a także konieczność nieustannej pracy na rzecz dzieci potrzebujących, których jest tak wiele we współczesnym świecie.
Członkowie Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”, pracownicy i wychowankowie SOSW w Stemplewie składają serdeczne gratulacje Panu Ryszardowi Andrysiakowi dziękując za wielkie serce i życzliwość okazywaną dzieciom od wielu lat. Życzymy samych dobrych dni, przyjaznych ludzi i siły do dalszego dzielenia się dobrem.

>>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<<