PFRON 12.19

Z uwagi na liczne zaburzenia rozwoju, coraz częściej obserwowane wśród młodych ludzi, małą liczbę godzin zajęć ruchowych i korekcyjnych w szkołach, brak dostępu do różnych form rehabilitacyjnych wynikających z możliwości finansowych rodziców, Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Stemplewie dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Droga do sprawności”. Uczestnicy zadania zostali objęci terapiami z zakresu Hipoterapii, Hydroterapii, Gimnastyki korekcyjnej, Terapii polisensorycznej oraz Masażu klasycznego.

Beneficjentami są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do lat 18, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Są to deficyty neurologiczne, ortopedyczne oraz natury psychicznej i społecznej. Zajęcia realizowane są pięć dni w tygodniu dla dwudziestu czterech uczestników, w tym 10 dziewczynek i 14 chłopców. Każdy z nich objęty jest dwiema formami wsparcia, które zostały dostosowane do ich zaburzeń na podstawie indywidualnych planów pracy, stworzonych przez terapeutów. Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Podstawowym celem wszystkich zajęć jest oczywiście rozwój oraz wzmocnienie zaburzonych funkcji, poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, zwiększenie orientacji przestrzennej, zwiększenie wydolności organizmu, usprawnianie funkcjonowania układu nerwowego, a w tym wrażliwości dotykowej, słuchowej i wzrokowej oraz zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Zajęcia mają doprowadzić do tego, aby poziom funkcjonowania uczestnika był jak najlepszy. Terapia ma za zadanie również zapobiegać pogłębianiu się ich deficytów oraz pojawianiu się kolejnych zaburzeń. Podczas prowadzonych zajęć u uczestników projektu przewidywany jest wzrost sprawności fizycznej, zwiększenie samodzielności, które ma duży wpływ na dalsze funkcjonowanie w społeczeństwie oraz poprawę samopoczucia.

Prowadzone terapie odbywają się w przyjaznym otoczeniu, stają się dużym bodźcem pozytywnej energii. W trakcie zajęć beneficjent jest na bieżąco poddawany ocenie specjalistów. Sprawdzają oni, czy zajęcia wpływają na uczestnika zgodnie z założeniami, a w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje wcześniej opracowanego planu. Stale planowane są także kolejne działania. Wszystko to ma na celu jak największe usprawnienie funkcjonowania dziecka.

Paweł Gawron