PFRON – Prowadzenie wsparcia w formie masażu klasycznego

Prowadzenie wsparcia w formie masażu klasycznego

Wsparciem w formie masażu klasycznego objętych zostało 8 osób, w wymiarze 1 godz./tydzień/dziecko. Terapia ma charakter indywidualny i prowadzona jest przez 1 rehabilitanta- fizjoterapeutę.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wstępnej opracowano Indywidulane Plany Działania (IPD), w oparciu o które prowadzona jest indywidualna terapia. Dla każdego uczestnika terapii prowadzona jest karta obserwacji postawy ciała, która zostanie wykorzystana do weryfikacji działań wynikających z założonych celów w IPD. Na bieżąco prowadzona jest systematyczna obserwacja uczestników pozwalająca monitorować postępy i modyfikować sposoby prowadzonego oddziaływania.

Zajęcia masażu odbywają się w sali  rehabilitacyjnej.

Masaż pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie beneficjentów. Efekty zaobserwowano w następujących obszarach:

 • Przyspieszenie procesów regeneracji i zdrowienia organizmu
 • Zwiększenie zakresu ruchów stawów
 • Przyspieszenie procesów regeneracji i zdrowienia organizmu
 • Wyregulowanie napięcia tkanek
 • Poprawa ogólnego stanu psychofizycznego.
 • Wyrównywanie odchyleń fizjologicznych.
 • Poprawa wydolności krążeniowo oddechowej.
 • Poprawa koordynacji, równowagi i precyzji ruchu.
 • Zwiększenie wytrzymałości wysiłkowej.
 • Usprawnianie zaburzeń statyki ciała.
 • Ogólne wszechstronne wzmocnienie mięśni.
 • Usunięcie kwaśnych metabolitów przemiany materii.
 • Dokrwienie i dotlenienie tkanek.
 • Podtrzymanie wytrzymałości wysiłkowej mięśnia i gotowości do pracy.

 

Założone cele prowadzonej terapii na dany etap w pełni zostały osiągnięte.