Podsumowanie wpłat z 1procenta za rok 2012

Podsumowanie wpłat z 1procenta za rok 2012 dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca i jego podopiecznych.

Rok 2013  to kolejny dobry rok dla naszego Stowarzyszenia. To czas pracy na rzecz drugiego człowieka, to czas działań na rzecz lokalnego środowiska.  Dzieje się to wszystko dzięki wspólnym działaniom zarządu, członków, sponsorów, władz gminy, powiatu, województwa, urzędu Marszałkowskiego i ogromnej rzeszy wspaniałych darczyńców. Zakończyliśmy obliczanie funduszy jakie wpłynęły na nasze konto z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego  za 2012 rok.  Kwota 60 414,98 zł zł (z tego podatnicy przekazali na  3 osobom indywidualnym na rehabilitację  Szymona K. – 14 558,16 zł , Miłosza Sz. – 18 821,12 zł , Grażyny G.- 2 189,55 zł , Dla Stowarzyszenia na cele statutowe zostaje – 24.846.15 zł ) jest darem od kilkuset osób,  które wskazały nas jako beneficjentów w swych zeznaniach podatkowych PIT. Dzięki wpłatom z 1 procenta, hojności sponsorów – darowizn, a także dotacjom i grantom mogliśmy prowadzić działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich. Min zorganizowaliśmy  w roku 2013 imprezy sportowe, zimowiska i obozy letnie, imprezy kulturalne, festiwale, zloty, biwaki, wycieczki piesze i autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, prowadziliśmy świetlicę dla 30 dzieci, realizowaliśmy projekty edukacyjne, profilaktyczne i inne. Stowarzyszenie na co dzień wspiera i opiekuje się dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J. Tuwima w Stemplewie  (138 wychowanków) Zarząd Stowarzyszenia dołożył wszelkich starań aby Państwa dar służył dobru naszych  podopiecznych.
Szanowni Państwo dziękujemy i prosimy o wsparcie na 2014 rok.
 
Z serca wszystkim dziękujemy.
Podopieczni Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca  
oraz  Zarząd Stowarzyszenia .
/Andrzej Zielonka – Prezes /

PODSUMOWANIE POZYSKANIA 1% za rok kalendarzowy 2012
Stan na dzień 25-09-2013 ( wg list z Urzędu Skarbowego i wyciągów bankowych )
Ogólna kwota 1%     – 60 414,98 zł
z tego dla :  Szymona K. – 14 558,16 zł ,  Miłosza Sz. – 18 821,12 zł , Grażyny G. – 2 189,55 zł
Dla Stowarzyszenia na cele statutowe zostaje – 24.846.15 zł