Podsumowanie wpłat z 1procenta za rok 2013 dla Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca i jego podopiecznych.

Rok 2014 to kolejny dobry rok dla naszego Stowarzyszenia. To czas pracy na rzecz drugiego człowieka, to czas działań na rzecz lokalnego środowiska. Dzieje się to wszystko dzięki wspólnym działaniom zarządu, członków stowarzyszenia, sponsorów, władz gminy, powiatu, województwa, urzędu Marszałkowskiego i ogromnej rzeszy wspaniałych darczyńców. Zakończyliśmy obliczanie funduszy jakie wpłynęły na nasze konto z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego za 2013 rok. Kwota 80.438,20 zł (z tego podatnicy wskazali cel szczegółowy na rehabilitację Szymona K. – 16.456,72, Miłosza Sz. – 27.178,56zł, Grażyny G.- 1.657,44 zł, Grzegorza G. 5381,28 zł i te środki zostaną wykorzystane do tych osób. Dla Stowarzyszenia na cele statutowe pozostaje kwota– 29764,20 zł która jest darem od kilkuset osób, które wskazały nas jako beneficjentów w swych zeznaniach podatkowych PIT. Dzięki wpłatom z 1 procenta, hojności sponsorów – darowizn, a także dotacjom i grantom mogliśmy prowadzić działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich. M.in. zorganizowaliśmy w roku 2014 imprezy sportowe, zimowiska i obozy letnie, imprezy kulturalne, festiwale, zloty, biwaki, wycieczki piesze i autokarowe, turnus rehabilitacyjny, prowadziliśmy świetlicę dla 20 dzieci, realizowaliśmy projekty edukacyjne, profilaktyczne , ekologiczne i inne. Stowarzyszenie na co dzień wspiera i opiekuje się dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J. Tuwima w Stemplewie (130 wychowanków) Zarząd Stowarzyszenia dołożył wszelkich starań, aby Państwa dar służył dobru naszych podopiecznych.
Szanowni Państwo dziękujemy i prosimy o wsparcie na 2015 rok.

Z serca wszystkim dziękujemy.
Podopieczni Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca oraz Zarząd Stowarzyszenia.
/Andrzej Zielonka – Prezes /
PODSUMOWANIE POZYSKANIA 1% za rok kalendarzowy 2013
Stan na dzień 21-11-2014 (wg list z Urzędu Skarbowego i wyciągów bankowych)
Ogólna kwota 1% – 80 438,20 zł
z tego dla : Szymona K. – 16 456,72 zł, Miłosza Sz. –27 178,56 zł, Grażyny G. –1 657,44 zł, Grzegoraz G.  5 381,28 zł
Dla Stowarzyszenia na cele statutowe pozostaje – 29 764,20 zł