PÓŁKOLONIE LETNIE tuż, tuż… daj się porwać zabawie 

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Świnicach Warckich, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz ZPEWIR  w  Stemplewie zorganizuje półkolonie letnie.

Organizacja półkolonii letnich w dniach 26.06-07.07.2017r  adresowana jest do 25 dzieci i młodzieży z terenu gminy Świnice Warckie oraz wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Półkolonie realizowane będą od poniedziałku do piątku, codziennie przez 10 dni, w  godzinach 9.00-15.00. W ramach półkolonii  zapewnimy posiłek oraz atrakcyjny program. Kadra półkolonii to wykwalifikowani pedagodzy(wolontariusze), pracujący w ZPEWIR Stemplew.

Na dzieci codziennie czekają różne atrakcje, na pewno nikt nie będzie się nudził.  Program półkolonii ma na celu  propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zamiast siedzenia w domu i spędzania czasu w samotności, przed telewizorem, komputerem. Twórczość artystyczna, która będzie podejmowana z dziećmi, ma za zadanie usprawnić manualnie uczestników półkolonii. Sprawność fizyczną rozwiną  poprzez  rajdy piesze po okolicy, które mają uzmysłowić  jak piękna jest wokół nas przyroda, jakie występują zagrożenia. Podczas półkolonii dzieci, będą uczestniczyć w różnych formach aktywności m.in. w warsztatach teatralno- tanecznych, twórczych, sportowych. Chcemy zaproponować dzieciom wyjazd do Łęczycy do zamku Boruty i odwiedzić kino Górnik oraz na baseny termalne do Uniejowa.

W trakcie półkolonii 2 lipca odbędzie się Dzień Rodziny na terenie OSP Stemplew, gdzie dzieci zaprezentują swoją twórczość teatralno- taneczną, odbędą się konkursy dla rodzin oraz wiele innych atrakcji. J

Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy na półkolonie i Dzień Rodziny w Stemplewie.