Półkolonie „Wakacyjny zawrót głowy” już za nami…

smws-sw-rcps-wfosigw

Wszystko, co dobre szybko mija. Dwa tygodnie wspaniałych gier, zabaw, podchodów, spacerów i rozrywki minęło nam, jak jeden dzień. 25 dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Świnice Warckie, mogło przeżyć wiele przygód dzięki dofinasowaniu z Urzędu Gminy Świnice Warckie, Kuratorium Oświaty w Łodzi, RCPS Łódź, WFOŚiGW w Łodzi i Stowarzyszeniu” Mamy Wielkie Serca”.
Zaczęliśmy wesołym powitaniem wszystkich kolonistów, zapoznaniem z zasadami bezpieczeństwa i p-poż. Mnóstwo radości sprawiły wszystkim leśne podchody, które powtórzyliśmy na terenie Ośrodka w drugim tygodniu półkolonii. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, placu zabaw i siłowni na zewnątrz oraz w sali gimnastycznej, uczyły wszystkich zasad zdrowej rywalizacji. Dzieci i młodzież uczestniczyły w wyścigach, zabawie w dwa ognie, przeciąganiu liny, biegach w worku, rzucały do celu, próbowały swoich sił na siłowni. Wszystko to bardzo uatrakcyjniło pobyt dzieci na półkoloniach, dało wiele satysfakcji i radości.
Wielką atrakcją dla nas wszystkich był przyjazd Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Łęczycy. Zasiadanie za kierownicą i „gaszenie pożaru”, sprawiło, że wielu chłopców chciałoby zostać w przyszłości strażakami.
Uczestnicy półkolonii poszerzali swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, uczyli się piosenek i rymowanek w tym języku.
Zajęcia profilaktyczne – „Inny, nie znaczy gorszy” oraz „Emocje – co my czujemy, a co czują inni”, uwrażliwiły wszystkich na odmienność drugiego człowieka, wskazały, jak panować nad emocjami. Warsztaty te pokazały też, jak bardzo różnimy się od siebie, ale należy to akceptować. Integrując się z przedszkolakami z Ośrodka, dzieci zrozumiały, że niepełnosprawność nie wyklucza nikogo z życia społecznego. Zajęcia na temat uzależnień, uczuliły dzieci na czyhające je niebezpieczeństwa i ukazały konsekwencje stosowania używek.
Odbyły się warsztaty ekologiczne – Mówimy „NIE” bezmyślnym zakupom, budujemy społeczeństwo recyklingu. Dzieci zapoznały się również z korzyściami płynącymi, z pracy owadów zapylających, dla człowieka i środowiska . wykonały ciekawe prace tematyczne. Rajd pieszy wzdłuż ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wzbogacił wiedzę dzieci na temat otaczającej nas przyrody. Test wiedzowy pokazał, że uczestnicy kolonii posiadają dużą wiedzę na ten temat.
Wszystkie dzieci uczestniczyły w warsztatach malowania odlewów gipsowych, wytwarzały przedmioty użyteczne z papierowej wikliny oraz kwiatki z wiórkow drewna osikowego. Dzieci chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach. Koloniści nauczyli się wielu piosenek i układów tanecznych, m. in. „Lato na dywanie”, Ja lubię dżem”, „Choco – choco, chocolatte”, „Bajlando”. Pokaz artystycznych umiejętności zaprezentowali na IV Festynie Rodzinnym w Stemplewie.
Wycieczka do Uniejowa, kąpiel w baliach i basenie były chyba jedną z największych atrakcji półkolonii. Wielką radością były zjeżdżalnie, pływanie, przeprawa przez „rwącą rzekę”. Po wodnych szaleństwach, miało miejsce zwiedzanie Kasztelu Rycerskiego i Zagrody Młynarskiej, a także, pogadanka pt. „ABC chleba” oraz pieczenie chleba. Po aktywnym pobycie w uzdrowisku, dzieci zaspokoiły wielki głód pyszną pizzą.
„W zgodzie z naturą” – podczas wakacji w ramach półkolonii letnich uczestnicy oprócz zajęć w Świetlicy Stowarzyszenia, mieli okazję wziąć udział w wielu atrakcyjnych grach i zabawach stolikowych a także pieszych rajdach na terenie województwa łódzkiego. Podopieczni Świetlicy wzięli również udział w wycieczkach ekologicznych po okolicy.
Brzoskwinki i Hakerzy zbierali punkty, za wszystkie konkurencje, a na zakończenie otrzymali drobne upominki i podziękowania za wspólnie przeżyte przygody. Przez cały okres półkolonii kadra i dzieci włączyli się w akcję Stowarzyszenia zbierania nakrętek. Oj niemało się uzbierało !!!!!
Serdecznie dziękujemy całej kadrze, która wspomagała pracę jako wolontariusze na półkoloniach letnich: Ewa Krawczyk, Ewa Zgoda, Agnieszka Barańska, Beata Starzyńska, Katarzyna Zarzycka, Agnieszka Krysiak, Małgorzata Zielonka, Ewelina Cieślak, Joanna Nykiel. Dzięki ich zaangażowaniu był to atrakcyjny i bezpieczny „ Wakacyjny zawrót głowy”.