Półkolonii nadszedł czas…„Wakacyjny zawrót głowy” woła nas!!!

Rozpoczęły się długo oczekiwane półkolonie, czas bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla 25 dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Świnice Warckie. Dzięki dofinasowaniu z Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi dzieci będą mogły spędzać swój wolny czas w sposób atrakcyjny i ciekawy.
Pierwszy dzień już za nami rozpoczął się integracją grup, przedstawieniem regulaminów i zasad bezpieczeństwa podczas półkolonii. Dzieci stworzyły dwie drużyny: dziewczynki – Brzoskwinki, a chłopcy – Hakerzy. Stworzyli tabele wyników, gdzie przez cały czas trwania wypoczynku, dzieci będą zbierać punkty, na zakończenie odbędzie się podsumowanie i wręczenie drobnych upominków. Grupy przygotowały plakaty i charakteryzujące je okrzyki. Wszyscy poznali teren wokół Ośrodka – plac zabaw, boisko, siłownię, sale, w których będą odbywały się zajęcia. Dzieci zapoznały się z sobą, uczestniczyły w podchodach leśnych ścieżką przyrodniczo edukacyjną.
Na dzieci czekają liczne atrakcje, wycieczka na basen, warsztaty ekologiczne, rajdy piesze i rowerowe, konkursy plastyczne i wiedzowe, szereg zajęć przy muzyce. Codziennie odbywają się zajęcia profilaktyczne związane z profilaktyką uzależnień.
Przed nami Dzień Rodziny, na którym dzieci zaprezentują układy taneczne oraz piosenki, a także mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.
Będzie się działo!!!