Promocja twórczości artystycznej


Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego „Świniczanki” z kapelą ludową…

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca w Świnicach Warckich zaprasza do współpracy potencjalnych organizatorów koncertów z udziałem zespołu śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową, w terminie od 26 października do 17 listopada 2013r.
Zespół, przygotował widowisko promujące folklor łęczycki. Program ten daje możliwość poznania twórczości ludowej, obrzędów, obyczajów, gwary, legend, muzyki i tańca naszych przodków.  Jest to program edukacyjny, nadający się dla uczniów wszystkich poziomów szkół, a także dorosłych – trwa około 50 minut.
Koncerty realizowane są w ramach projektu unijnego, pod nazwą „Promocja twórczości artystycznej zespołu folklorystycznego Świniczanki   z kapelą ludową, poprzez podniesienie poziomu występów artystycznych, organizację koncertów oraz zakup letnich strojów ludowych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Miedzy Wartą a Nerem”.
Wymagania sprzętowe: scena lub miejsce na podłodze około 30m2, minimum 3 mikrofony na statywie i 1 mikrofon bezprzewodowy – moc zestawu nagłośnieniowego uzależniony jest od wielkości sali. Możliwy jest występ bez nagłośnienia, w sali mieszczącej około 50 osób.
Kontakt:
Sława Bednarek – Koordynator Projektu, tel. 63 2881130, kom.603965661