Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego

„Sportowy Turniej Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego” odbył się 17 listopada 2010 roku i był ostatnią imprezą sportową zrealizowaną z cyklu spotkań dzieci i młodzieży   w ramach różnej rywalizacji sportowej. Do Ośrodka w Stemplewie przybyło 120 zawodników ze szkół specjalnych województwa łódzkiego. Dzieciaki rywalizowały w sześciu indywidualnych konkursach oraz w jednym grupowym. Łączna ilość punktów zdobyta w poszczególnych konkurencjach stanowiła o zajętym miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów. Oprócz zawodników przygotowanych przez ich wspaniałych trenerów, w imprezie uczestniczyli także wolontariusze z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Brudzewie. Po uroczystym otwarciu Turnieju młodzież z Brudzewa uświetniła zawody programem wokalno – tanecznym.
 
dsc03563Poszczególni uczestnicy Turnieju musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w różnych konkurencjach o tematyce sportowej, takich jak: „Konkurs recytatorski”,  w którym zawodnik miał     za zadanie wyrecytowanie wiersza, powiązanego lub mówiącego o sportowcu lub dyscyplinie sportowej. Na podobnej zasadzie odbył się „Konkurs piosenki”. Zawodnik musiał zaśpiewać piosenkę związaną z tematyka sportową. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się, między innymi takie utwory jak: „Do boju Polsko”. W „Konkursie multimedialnym” uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie osiągnięć swojej szkoły i jej uczniów w różnych zawodach i imprezach sportowych. „Konkurs plastyczny” natomiast, polegał na wykonaniu plakatu, dowolną techniką i miał przedstawiać ulubioną dyscyplinę sportu lub sportowca w czasie wykonywania swojej dyscypliny podczas zawodów sportowych. W „Konkursie wiedzy o sporcie” uczniowie musieli wykazać się podstawową wiedzą o kulturze fizycznej i wychowaniu fizycznym w zakresie gimnazjum i szkoły średniej. Oprócz podstawowych pytań o przepisy rozgrywania różnych dyscyplin sportowych, zawodnicy odpowiadali także na pytania związane z historią sportu i znajomością polskich i światowych sportowców. „Konkurs sprawnościowy” odbył się na zasadzie „Indeksu sprawności fizycznej”, poza tym sportowcy mogli zaprezentować swoje inne talenty, typu: żonglerka piłki głową, chodzenie na rękach i inne. Następnie odbyły się zawody w „pływaniu na suchym lądzie”,  tenisie stołowym i jazdy na deskorolce. Po zakończonych zmaganiach indywidualnych uczestnicy wzięli udział w grupowym konkursie tańca. W rytmach znanych przebojów ostatnich lat młodzież zaprezentowała piękne układy taneczne. Wszystkie konkursy dostosowane były do indywidualnych potrzeb, możliwości sprawnościowych i umiejętności dzieci  i młodzieży. Stwarzały one uczestnikom warunki do zdrowej rywalizacji, integracji różnych środowisk szkolnych, wesołej i bezpiecznej zabawy.
Poszczególne  etapy Turnieju były skrupulatnie oceniane i punktowane przez komisje sędziowskie.  W konkurencjach indywidualnych zawodnicy za miejsca I-III otrzymywali statuetki, nagrody rzeczowe a zdobyte punkty przechodziły na konto drużyny. Suma zdobytych punktów przez drużynę decydowała o zajętym miejscu w turnieju. Najlepszymi drużynami okazały się ekipy z: Rawy Mazowieckiej, Sieradza, Stemplewa, Łowicza, Brzezin, Łęczycy i Kutna. Szkoły te otrzymały puchary i nagrody, ufundowane przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”.
 
Jak zwykle wielką pracę wykonali wolontariusze z Brudzewa, którzy przez cały czas trwania imprezy opiekowali się naszymi sportowcami a na koniec nam organizatorom pomogli w dekorowaniu zwycięzców. Założone cele imprezy zostały zrealizowane. Spotkanie przyczyniło się do integracji młodzieży, do wymiany doświadczeń, poznaniu nowych technik pracy  z młodzieżą niepełnosprawną. Turniej pozwolił na stworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności,  każdy   z zawodników miał możliwość pokazania swoich umiejętności.
Najważniejsza jednak była zdrowa i zgodna rywalizacja, podczas przebiegu całego „Sportowego Turnieju Wiedzy i Sprawności Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego”.