Spotkanie wigilijne w Osiedlowym Kubie Korona

W dniu 20 grudnia 2016.r  wzięliśmy po raz kolejny udział w spotkaniu wigilijnym w Osiedlowym Klubie Korona w Poznaniu. Wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu chóru, podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie to dało mam możliwość podziękowania klubowiczom za aktywne włączenie się do akcji Zostań Świętym Mikołajem dla podopiecznych SOSW w Stemplewie. Członkowie klubu to wieloletni przyjaciele naszego stowarzyszenia i ośrodka w Stemplewie. Wykazują szczególną troskę o naszych wychowanków. Zawsze możemy liczyć na ich wsparcie. Pomagają w zbieraniu darów rzeczowych, środków czystości czy słodyczy, które są przekazywane dla naszych podopiecznych. Osoby, które tworzą ten klub mają dużą wrażliwość i otwarte serca na potrzeby innych. Wszystko, co robią czynią bezinteresownie. Bardzo cenimy sobie takich ludzi, tym bardziej cieszy nas ta znajomość.