„Świetlica łącząca pokolenia” – projekt dobiega końca…

slp-logosmws-rcps

Przez pół roku trwania projektu dzieci i młodzież z terenu gminy Świnice Warckie oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stemplewie atrakcyjnie spędzało swój wolny czas. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w ramach środków pozyskanych z RCPS Łódź.
Projekt rozpoczęły dwutygodniowe półkolonie letnie „Wakacyjny zawrót głowy”. Na dzieci czekały liczne atrakcje, konkursy plastyczne, wiedzowe oraz szereg zajęć przy muzyce. Rajd pieszy wzdłuż ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wzbogacił wiedzę dzieci na temat otaczającej nas przyrody. Test wiedzowy pokazał, że uczestnicy kolonii posiadają dużą wiedzę na ten temat. Wszystkie dzieci uczestniczyły w warsztatach malowania odlewów gipsowych, wytwarzały przedmioty użyteczne z papierowej wikliny oraz kwiatki z wiórków drewna osikowego. Dzieci chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach. Wycieczka do Uniejowa, kąpiel w baliach i basenie były chyba jedną z największych atrakcji półkolonii. Wielką radością były zjeżdżalnie, pływanie, przeprawa przez „rwącą rzekę”. Po wodnych szaleństwach, miało miejsce zwiedzanie Kasztelu Rycerskiego i Zagrody Młynarskiej, a także, pogadanka pt. „ABC chleba” oraz pieczenie chleba.
W czasie wakacji zorganizowany został Dzień Rodziny dla mieszkańców naszej gminy. Ideą festynu jest promowanie zdrowego stylu życia, zorganizowanie alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu poprzez wspólną zabawę, poprawienie relacji z bliskimi, promowanie pozytywnego obrazu rodziny, zacieśnianie więzi międzypokoleniowej.
W miesiącach wrzesień – grudzień przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży szereg różnych zajęć: Warsztaty twórcze obok rozwoju umiejętności miały efekt terapeutyczny, działały uspokajająco, uczyły koncentracji, dały możliwość „wyżycia się „ w tworzywie. Wycieczki i wyjazdy, spotkania z kulturą, które umożliwiły wyjście poza własne miejsce, odkrywanie świata, spełnienie marzeń naszych podopiecznych, bezpośrednie poznawanie i odkrywanie siebie, miejsc i rzeczy, które znały tylko ze słyszenia, z mediów lub nawet o nich nie wiedzieli. Natomiast zajęcia wyrównawcze (logopedia, pomoc w nauce) i komunikacyjne z j. angielskiego, mały na celu wyrównywanie szans rozwojowych, eliminowanie braków i problemów związanych z przyswajaniem języka oraz poprawa i nauka swobodnej komunikacji w tym języku. Zajęcia kulinarne przybliżyły dzieciom i młodzieży zasady prawidłowego i racjonalnego odżywiania się, poznawali zasady bhp podczas przygotowywania posiłków pod okiem opiekuna, a także zdobywali samodzielność i zaradność życiową poprzez umiejętne przygotowywanie posiłków. Zajęcia turystyczno – krajoznawcze, poprzez aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu miały na celu obcowanie z naturalnym środowiskiem, zapewniły dzieciom alternatywną formę rozrywki, będącą opozycją do spędzania czasu przed komputerem. Zajęcia sportowo rekreacyjne to atrakcyjnie spędzenie czasu podczas jazdy konnej, spędzanie czasu na placu zabaw i parku rekreacyjno – rehabilitacyjnym.
W trakcie projektu uczestnicy korzystali z dożywiania- jednego dodatkowego posiłku. Podsumowanie wszystkich działań nastąpi podczas Wielkiej Wigilii Integracyjnej , w której będą uczestniczyć nasi podopieczni i których prace warsztatowe będą zdobić dekoracje uroczystości i inne pomieszczenia Stowarzyszenia.
Uruchomienie kreatywności i twórczej energii, a także zdobycie większej samoświadomości emocjonalnej i artystycznej to droga do rozwoju. Warsztaty taneczno teatralne, różne techniki twórcze, zajęcia edukacyjno wyrównawcze, spotkania z kulturą pokazały uczestnikom jak można żyć, że należy i można sięgać dalej, sprawiły im radość. Celem projektu było rozwijanie potrzeb estetyczno artystycznych, odkrywanie twórczych możliwości jako alternatywy dla zachowań społecznie negatywnych, odkrywanie rzeczywistości poprzez własną aktywność, kompleksów i budzenie wiary we własne siły, ukazywanie alternatywnego rozwoju poprzez sztukę, wykorzystanie potencjału twórczego i artystycznego poprzez wspólną pracę w zespole, przełamywanie barier interpersonalnych, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień muzycznych, tanecznych, teatralnych i postawy twórczej. Pozwoliły one na zaprezentowanie wypracowanych umiejętności, sprawdzenie się, włączenie w życie kulturalne i społeczne.