Urodziny STOWARZYSZENIA

02.01.2016 roku będziemy obchodzić urodziny, właśnie w tym dniu zebrała się grupa osób, pracowników SOSW Stemplew i postanowiła powołać Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca. Rok 2016 będzie dla nas jubileuszowy !!!!! Jednocześnie informujemy, iż siedziba stowarzyszenia wraca do Stemplewa. Za zarząd prezes stowarzyszenia Andrzej Zielonka
2001
W dniu 2 stycznia 2001 r. zebrała się grupa osób inicjatywnych.
W zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele:
Andrzej Zielonka
Bogumił Zielonka
Jolanta Chmielecka
Dariusz Włodarczyk
Zbigniew Koperek
Walentyna Wawrzyniak
Karina Wawrzyniak
Marzena Nowakowska
Henryk Majda
Alfreda Leśniewska
Piotr Kaźmierczak
Elżbieta Marciniak
Jolanta Cichomska
Hanna Matusiak
Agnieszka Zielonka
Paweł Nowakowski
Mariola Marosik
Jadwiga Maciejewska
Anna Bryzgalska

Zawiązał się Komitet Założycielski przyszłego Stowarzyszenia w osobach
Andrzej Zielonka
Jolanta Chmielecka
Anna Bryzgalska
Walentyna Wawrzyniak
Bogumił Zielonka
W dniu 23 marca 2001 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XXII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do rejestru Stowarzyszeń nasze Stowarzyszenie „MAMY WIELKIE SERCA”
W dniu 11 kwietnia 2001 r. uzyskaliśmy numer REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Łodzi.
2 maja 2001 r. Stowarzyszenie otrzymało numer NIP 775-23-36-775 nadany przez Urząd Skarbowy w Kutnie
W maju 2001r. ustalono LOGO Stowarzyszenia.