UWAGA!!!! KURS DLA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” informuje iż nabór na I edycję  Kurs dla wychowawców kolonijnych na bazie SOSW w Stemplewie  za zgodą Kuratorium Oświaty w Łodzi (pismo KO./WOiW-438/39/09/PR z dnia 18.12.2009) zgodnie z Roz. MEN z dnia 21.01.1997r. Dz. U. 12/97 poz. 67& 14 został zamknięty . Chętnych zapraszamy na II termin  czerwcowy .Zgłoszenia do sekretariatu SOSW w Stemplewie tel.  63 2881106 lub  do Andrzeja Zielonka tel.609445589.

Zapraszamy.                      

KURS DLA WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH

1. Adresaci: studenci, rodzice i pełnoletnia młodzież szkół Ponadgimnazjalnych  z wykształceniem min. średnim.
2. Cel kursu: uzyskanie uprawnień do pełnienia obowiązków wychowawcy kolonijnego.
3. Zakres tematyczny:
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
• Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
• Obowiązki wychowawcy grupy
• Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
• Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno-oświatowe
• Zajęcia praktyczno-techniczne
• Prace społecznie-użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku
• Uzależnienia dzieci i młodzieży- przeciwdziałanie
4. Czas trwania kursu: 45 godzin .
Godziny zajęć przedstawiają się następująco:

Środa           05.05.2010 r.     Godz. 15.00 – 20.00
Czwartek     06.05.2010 r.     Godz. 12.00 – 20.00
Piątek          07.05.2010 r.     Godz. 12.00 – 20.00
Sobota        08.05.2010 r.     Godz.   8.00 – 17.00
Niedziela    09.05.2010 r.     Godz.   8.00 – 17.00
EGZAMIN    09.05.2010 r.     Godz. 17.00