W prasie o projekcie PFRON

W ramach promocji projektu w grudniu 2020 r. zamieszczony został artykuł informacyjny w lokalnym kwartalniku „Nasza Gazeta”