W Sercu Taniec 2017 – podsumowanie

Dnia 7 czerwca 2017r. w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się X Most Przyjaźni w konwencji przeglądu tanecznego „W sercu taniec”. Uczestnikami imprezy były dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół integracyjnych, świetlic środowiskowych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Impreza była współfinansowana przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie i Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. Swoją hojnością, jak co roku, okazała się również Gmina i Termy Uniejów, Senator RP Przemysław Błaszczyk oraz  powiat łęczycki.

W imprezie wzięło udział ok.250 osób. Głównym celem przeglądu była integracja, przełamywanie barier psychologicznych i mentalnych poprzez prezentację umiejętności, dowartościowanie i pobudzenie ambicji osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej przez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.  Misją przeglądu było stworzenie atmosfery przyjaznej do integracji dzieci i młodzieży z ośrodków specjalnych, szkół integracyjnych, świetlic środowiskowych, przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjów. Impreza ta nie tylko dała  możliwość zaprezentowania się na scenie, ale była też niesamowitym spektaklem tanecznym przez cały czas jej trwania. Misją imprezy było stworzenie „mostu przyjaźni” sprzyjającego integracji dzieci i młodzieży. Uczestnicy przed szeroką publicznością i w świetle nowo zakupionych reflektorów, zaprezentowali różne formy tańca: taniec klasyczny, dyskotekowy, ludowy, towarzyski, hiphop, widowiska taneczne oraz inne. Jury powołane przez organizatorów kierowało się następującymi kryteriami: doborem repertuaru, techniką tańca, choreografią, rytmem, kulturą prezentacji programu, doborem i estetyką kostiumów, rekwizytów jak również ogólnym wyrazem artystycznym, a także wartościami wychowawczymi. W wyniku oceny kompetentnego jury zostały przyznane wszystkim uczestnikom nagrody oraz dyplomy, a najlepszym tancerzom również statuetki. Gwiazdą specjalną, która zintegrowała wszystkich w tańcu była Agnieszka Mazurek z zespołu Lider Dance. Przegląd taneczny był doskonałą okazją do popularyzacji osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych, do pokazania swoich umiejętności szerszej publiczności, okazja do obejrzenia występów sprawnych i zdrowych rówieśników. Impreza z całą pewnością przyczyniła się znacząco do dobrego wychowania młodych ludzi w poszanowaniu godności każdego człowieka niezależnie od jego sprawności fizycznej czy intelektualnej. Wszystkie cele przeglądu zostały zrealizowane, a promienne uśmiechy na twarzach młodych tancerzy były najlepszym dowodem udanej imprezy. Dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia.