X Gala Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2015 Gminy Świnice Warckie

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Świnice Warckie uczestniczyli w uroczystej Gali Plebiscytu Człowiek Roku Młodzieżowy Wolontariusz Roku 2015 Gminy Świnice Warckie – imprezy promującej najbardziej aktywnych członków społeczności i ludzi działających na rzecz rozwoju gminy.
Konkurs przez lata ewoluował, zmieniał się regulamin, obecnie spośród zgłoszonych przez organizacje, urzędy kandydatów, wyboru dokonują członkowie kapituły. 31 stycznia 2016 roku sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich zapełniła się niemalże po brzegi. Stawili się członkowie kapituły, laureaci poprzednich edycji konkursu, władze samorządowe, zaproszeni goście i społeczność gminna oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Tradycyjnie uroczystego otwarcia dokonali organizatorzy prezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca pan Andrzej Zielonka i wójt Gminy Świnice Warckie pan Krzysztof Próchniewicz. Oprawę artystyczną zapewniły lokalne zespoły zaczynając od występów orkiestry dętej OSP Stemplew pod batutą kapelmistrza dh. Grzegorza Stasiaka. Zespoły szkolne ze Świnic Warckich dały w tym roku efektowne pokazy taneczne. Twórczy Klub Młodzieżowy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaprezentował piosenki Maryli Rodowicz. Zespół Ludowy Świniczanki z Kapelą Ludową wykonał utwory okolicznościowe własnej kompozycji, a wszystko spuentował swoim występem Zespół Cantabile.
Imprezę prowadzili pan T. Bednarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i wiceprezes Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca pani J. Chmielecka. Każda szkoła w gminie wyłoniła w drodze konkursu swojego wolontariusza – najbardziej aktywnego ucznia, działającego na rzecz swoich rówieśników, osób potrzebujących i promującego szkołę poprzez swoją działalność.
W tym roku tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku 2015 uzyskali przedstawiciele wszystkich szkół.
Wolontariuszem roku 2015 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich Filia w Piaskach została uczennica klasy VI Wiktoria Grabarczyk z Drozdowa.
W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Świnicach Warckich wyróżniono Wiktorię Baras uczennicę kl. VI.
W Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich tytuł ten zdobyła Justyna Zielonka, uczennica klasy II. Posiada doświadczenie w pracy wolontariackiej, gdyż zdobyła już tytuł Młodzieżowego Wolontariusza Roku 2013.
Młodzieżowym Wolontariuszem Roku 2015 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie została Justyna Leśniewska uczennica klasy III ZSZ.
Są to młodzi ludzie, aktywni na forum szkoły i środowiska lokalnego, rozwijający swoje talenty i podejmujący działania na rzecz słabszych, potrzebujących, na rzecz zwierząt, środowiska lokalnego, wspierający akcje społeczne i szkolne.
Były statuetki, wspaniałe nagrody, kwiaty i wielki podziw oraz aplauz społeczności oklaskującej młodych, aktywnych ludzi. Wyróżniali się skromnością, a o ich aktywności świadczy również to, iż część z nich brała udział w galowych występach. Uhonorowano również rodziców i opiekunów, którzy wzruszeni dumnie stanęli przy swoich pociechach.
Druga część gali to prezentacja sylwetek nominowanych i laureatów X Edycji Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie oraz ich dokonań. W tym roku wśród kapituły panowała wyjątkowa zgodność. Zgłoszono dwóch kandydatów i jednomyślnie obaj zostali uznani za godnych tytułu Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie 2015.
Obok siebie stanęli ksiądz proboszcz parafii Świnice Warckie, kustosz Sanktuarium ks. Janusz Kowalski oraz Piotr Wawrzyniak, właściciel i zarządzający Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego TOLMET w Świnicach Warckich.
Duchowny i przedsiębiorca – obaj bardzo aktywni, odpowiedzialni i pełniący swoje obowiązki z pasją i zaangażowaniem dla rozwoju gminy i dobra jej mieszkańców.
Pan Piotr Wawrzyniak tworzy rynek pracy na obszarze wiejskim, jest młodym, aktywnym przedsiębiorcą, konstruktorem maszyn rolniczych. Jego działanie może być przykładem dla aktywności młodych przedsiębiorstw oraz ludzi z inicjatywą w zakresie biznesu, szczególnie w środowisku wiejskim, gdzie rynek pracy bywa ubogi. Jednocześnie nie zapomina o aktywności społecznej, wspierania kultury, sportu i oświaty.
Kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Orędowniczki Bożego Miłosierdzia, ksiądz Janusz Kowalski to proboszcz, który realizuje wielkie wyzwania – budowa sanktuarium – pierwszy etap został zakończony i 23 sierpnia 2015 roku poświęcono i oddano nową część; rozwijanie i promowanie kultu św. Faustyny i Bożego Miłosierdzia; pielgrzymki komunijne dzieci do Świnic Warckich, realizacja Integracyjnych Festiwali Pieśni Religijnych ku czci św. Faustyny, konkursy i spotkania dla dzieci, przyjmowanie pielgrzymów to tylko dodatkowe działania do codziennej pracy duszpasterskiej. Współpraca z organizacjami, samorządem, zespołami wokalnymi, ludźmi dobrej woli to aktywność, która pozwala na rozwój parafii, realizację i piękne obchody świąt, podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie więzi duchowych.
Obaj panowie zasługują na najwyższe uznanie i wsparcie w dalszych działaniach. Ogłoszenie ich laureatami X edycji Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie 2015 zyskało aplauz całej społeczności zgromadzonej na uroczystości. Zostali uhonorowani przez władze samorządowe, prezesa Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca i członków kapituły, otrzymali statuetki i certyfikaty przy dźwiękach fanfar oraz moc braw i gratulacji dla ich działań, aktywności, zaangażowania.
Ostatni etap imprezy to losowanie nagród zakupionych z losów i ufundowanych przez członków kapituły oraz stowarzyszenia i instytucje organizujące plebiscyt. Jak zawsze było przy tym wiele zabawy. Cieszyły torby z niespodzianką, książki, gadżety gospodarcze, kosmetyczne i fryzjerskie, ceramika, maskotki, kupony strzelnicze, a największą radość sprawił wygrany rower oraz wycieczki zarówno te ufundowane przez księdza proboszcza z Dzierżaw – jak i weekendowy wyjazd dla dwóch osób do Ustronia ufundowany przez pana Ryszarda Andrysiaka ( Centrum Szkoleniowo Rekreacyjne Park Poniwiec).
Na zakończenie wszyscy mogli obejrzeć pokaz sztucznych ogni. Konkurs ciągle ewaluuje i liczymy, iż następne lata przyniosą nowych bohaterów dnia codziennego naszej gminy, godnych wyróżnienia za wkład wniesiony w jej funkcjonowanie, rozwój i promocję. Obecnym laureatom życzymy wytrwałości, siły i sukcesów w ich działalności. Podsumowując ich sukces oraz działanie kapituły i wytyczając ciąg dalszy naszej historii zacytujmy Anatola France:
„Żeby dokonać wielkich rzeczy, musimy nie tylko działać, ale także marzyć, nie tylko planować, ale także wierzyć.”

ZOBACZ ZDJĘCIA