X WIELKA WIGILIA INTEGRACYJNA

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie jest realizatorem zadania publicznego pod tytułem X WIELKA WIGILIA INTEGRACYJNA. Termin realizacji zadania od 02-11-2023 do 19-12-2023 r.

Uczestnikami Wigilii będzie 120 uczniów pochodzących m.in. z powiatów łęczyckiego, poddębickiego, kutnowskiego, zgierskiego, łódzkiego i pabianickiego. Będą to wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz uczniowie zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie. 50% uczestników będzie posiadało aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Całkowity koszt zadania wynosi 20 400,00 zł

Dofinansowanie PFRON do zadania 15.000,00 zł

Środki własne Stowarzyszenie : 5 400,00 zł

W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty artystyczne i kulinarne, konkurs na świąteczny stroik, wieczerza wigilijna dla wszystkich uczestników zadania w dniu 14 grudnia 2023 r.