XIV Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia za nami…

DSC_045021 marca odbyło się XIV Walne Zebranie Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich. Podsumowano działalność za rok 2014 , członkowie zapoznali się ze sprawozdaniami merytorycznym i finansowym. Zarząd Stowarzyszenia otrzymał jednogłośnie   absolutorium i będzie kontynuował pracę w niezmienionym składzie. Wyznaczono nowe kierunki i nowe zadania . Stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 181 członków. W Ośrodku działa  Świetlica środowiskowa „Razem” która skupia ok. 25-30  dzieci dochodzących do szkoły specjalnej w Stemplewie  oraz dzieci z terenu gminy Świnice Warcki SP i Gimnazjum ,  a także dzieci z gminy Wartkowice i Uniejowa.  Wzięliśmy udział w licznych konkursach, ubiegaliśmy się o granty i dotacje, pisaliśmy liczne  wnioski i projekty, pisma o wsparcie zarówno materialne jak  i finansowe. Utrzymaliśmy stare i nawiązaliśmy nowe dodatkowe kontakty.  Doskonalimy formułę  stowarzyszenia  działając dla dzieci i na rzecz dzieci Ciągle się rozwijamy i jesteśmy aktywniejsi, znani  i rozpoznawalni w środowisku. Pracujemy nad lepszym wizerunkiem stowarzyszenia , umacniania finansowego oraz organizacyjnego. W tym roku prowadziliśmy liczne działania i projekty. Działania ocenione zostały pozytywnie przez dzieci ,rodziców, nadzór, władze i środowisko lokalne.  Zarząd  podejmuje  liczne działania  w celu pozyskiwania finansów . Ważne jest  aby wszyscy pamiętali o 1 procencie od siebie od znajomych od rodzin.  To tylko jedno z narzędzi, zachęcamy do pisania wniosków, realizacji projektów poszukiwania sprzymierzeńców do naszych działań na rzecz naszych podopiecznych .Przez prawie 15 lat stowarzyszenie wspiera Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie . Liczne akcje letnie i zimowe obozy , turnusy rehabilitacyjne, zloty, zjazdy, rajdy, biwaki, organizacja imprez integracyjnych , realizacji programów ekologicznych , profilaktycznych, edukacyjnych i wiele innych działań na rzecz dzieci specjalnej troski to sukces nas wszystkich. Realizujemy liczne projekty w tym unijne. Stowarzyszenie otrzymało w 2014 nagrodę za działalność ekologiczną na rzecz województwa łódzkiego w wysokości 10.000 złotych. Wydajemy kwartalnik  NASZA GAZETA, prowadzimy i współorganizujemy liczne imprezy środowiskowe w Gminie i po za nią.  Wspieramy sanktuarium Świętej Faustyny w Świnicach Warckich. Współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi.   Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia pan Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi,  członkom stowarzyszenia i jego przyjaciołom  za pracę , za wsparcie za działanie . Życzył wszystkim zdrowia i siły  na kolejne lata, aby podołać starym i nowym wyzwaniom.

[nggallery id=197]