XIX Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia

XIX Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie podsumowaliśmy kolejny rok działalności

            Członkowie Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie  już po raz XIX spotkali się na corocznym Walnym Zebraniu, aby podsumować pracę Zarządu i całego Stowarzyszenia za 2019 r. Walne Zebranie odbyło się 7 marca 2020 r. w Stemplewie. Otwarcia spotkania oraz powitania przybyłych dokonał prezes Stowarzyszenia pan Andrzej Zielonka. Podczas zebrania Zarząd Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok, które zostało zatwierdzone przez ogół członków. Za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżono wszystkim zgromadzonym roczne dokonania Stowarzyszenia m.in. organizację turnusów rehabilitacyjnych, półkolonii, wypoczynku letniego dla dzieci wiejskich,  akcję zbiórki plastikowych nakrętek na zakup sprzętu rehabilitacyjnego pn. „Zbieram, odkręcam, pomagam”, akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Świnice Warckie. Zarząd przedstawił informacje z realizowanych przez Stowarzyszenie projektów rehabilitacyjnych dla dzieci z placówki w Stemplewie finansowanych przez PFRON, a także sprawozdania z działalności  Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z Kapelą Ludową oraz Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań”. Podczas spotkania przedstawiono  i zatwierdzono Plan i Harmonogram pracy oraz Założenia finansowe na rok 2020. Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium, a członkowie pozytywnie wypowiedzieli się na jego temat. Głos zabrał p. Piotr Łukasiewicz, Komendant Hufca ZHP Uniejów, podkreślając owocną współpracę z Hufcem, a także dziękując za wspieranie działalności harcerskiej na terenie Stemplewa i Uniejowa. W imieniu „Świniczanek” wystąpiła p. Teresa Zelba składając podziękowania na ręce prezesa za wparcie udzielane zespołowi, w szczególności zaś za pozyskanie w mijającym roku  nowych instrumentów muzycznych w ramach projektu LGD Prym. Wyrazy uznania dla Zarządu oraz wszystkich członków złożył także p. Ryszard Andrysiak – Honorowy Członek Stowarzyszenia, wieloletni sponsor i przyjaciel placówki w Stemplewie.

Szczególnie ważnym punktem zebrania było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Rezygnację z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej złożył p. Paweł Nowakowski. Jego miejsce zajął p. Piotr Sowiński, aktywny członek, darczyńca,  inicjator akcji „Rower dla dzieciaka Stemplewiaka”. Walne Zebranie  członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie zatwierdziło skład Zarządu:

Andrzej Zielonka – Prezes

Agnieszka Dulas – Wiceprezes

Dominika Jankowska – Sekretarz

Piotr  Wawrzyniak – Skarbnik

Elżbieta Łukasiewicz – członek zarządu

Beata Boniecka –Wincenciak – członek zarządu

 oraz skład Komisji Rewizyjnej

1. Jan Limaszewski – przewodniczący

2. Henryk Pęcherski – sekretarz

3. Piotr Sowiński – członek komisji                                                               

Podczas Zebrania w poczet Stowarzyszenia przyjęto 6 nowych członków. Uroczyste wręczenie legitymacji i znaczków to co roku  ważny moment, który pokazuje, że nasze Stowarzyszenie jest wciąż żywe i dynamicznie się rozwija.   Na zakończenie spotkania pan prezes Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi i  wszystkim członkom za całoroczną pracę. Nie zapomniał także o życzeniach dla wszystkich pań z okazji ich święta. W przyjemnej atmosferze, przy kawie i herbacie, członkowie Stowarzyszenia zakończyli XIX Walne Zebranie.

Dominka Jankowska

Sekretarz SMWS