XVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 10 lutego 2018 r. odbyło się XVII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie
Otwarcia Walnego Zebrania oraz powitania członków dokonał prezesa Stowarzyszenia pan Andrzej Zielonka. Podczas zebrania podsumowano działalność stowarzyszenia za 2017rok.
Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017r.Omówiono działalność Świetlicy Środowiskowej „Razem”, działalność Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową oraz Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań
Zarząd stowarzyszenia uzyskał absolutorium.
Przedstawiano i zatwierdzono plan i harmonogram pracy oraz założenia finansowe na 2018r
Dokonano także niezbędnych zmian w statucie. Przejęto nowych członków.
Przewodniczący Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi, wszystkim członkom stowarzyszenia za całoroczną pracę. Dziękował za każdą aktywność, pomoc w prowadzeniu organizacji, zdobywaniu środków finansowych i rzeczowych, za wszelką pracę i poświęcony czas.