XXI Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca w Stemplewie

Otwarcia Walnego Zebrania oraz powitania członków dokonał prezesa Stowarzyszenia pan Andrzej Zielonka. Podczas zebrania podsumowano działalność stowarzyszenia za 2021 rok. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Omówiono działalność Świetlicy Środowiskowej „Razem”, działalność  Zespołu Śpiewaczego „Świniczanki” z kapelą ludową oraz Twórczego Klubu Młodzieżowego „Przystań i innych działań statutowych stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia uzyskał absolutorium.

Przedstawiano i zatwierdzono  plan i harmonogram pracy oraz założenia finansowe na 2022 r. Przejęto w poczet stowarzyszenia  nowych członków. Zarząd uzyskał absolutorium.

Przewodniczący Andrzej Zielonka podziękował Zarządowi, komisji rewizyjnej, wszystkim członkom stowarzyszenia za całoroczną pracę.

Skład Zarządu Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie:

Andrzej Zielonka – Prezes

Agnieszka Dulas – Wiceprezes

Dominika Jankowska – Sekretarz

Piotr  Wawrzyniak – Skarbnik

Elżbieta Łukasiewicz – członek zarządu

Beata Boniecka -Wincenciak– członek zarządu

 Skład komisji rewizyjnej

1. Jan Limaszewski – przewodniczący

2. Henryk Pęcherski – sekretarz

3. Piotr Sowiński- członek komisji