ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„MOTYLA NOGA”
W RAMACH AKCJI „STOP WULGARYZMOM

1. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana Tuwima w Stemplewie. Konkurs stanowi jeden z elementów realizacji wniosku „Mowa słodsza niż miód” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH”. Nad przebiegiem i organizacją konkursu czuwają p. Dominika Jankowska i p.Beata Boniecka Wincenciak.

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum  z terenu gminy Świnice Warckie, szkół specjalnych z województwa wielkopolskiego i łódzkiego oraz podopiecznych Świetlicy Integracyjnej „Razem”.

3.  Celem Konkursu jest popularyzacja idei walki z wulgaryzmami w języku polskim a także przeciwdziałanie ubożeniu języka wśród dzieci i młodzieży.

4. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach tematycznych:

a) kategoria  I – wiersz promujący walkę z wulgaryzmami  
b) kategoria II – slogan promujący walkę z wulgaryzmami  
c) kategoria III – eufemizmy, których może używać młodzież zamiast przekleństw i wyrazów   wulgarnych

5.  Prace należy przesłać do 31 października 2013 roku pod adresem:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie
Stemplew 35  
99–140 Świnice Warckie  
z dopiskiem: „Mowa słodsza niż miód”  
lub dostarczyć osobiście.

6. Praca powinna zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Adres szkoły
Kategoria (I -wiersz, II – slogan, III – eufemizmy)

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
9. Prace oceniane będą przez Jury Konkursu, w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, pedagog szkolny i psycholog.

10.  Lista Laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” oraz na stronie internetowej SOSW w Stemplewie. Ponadto laureaci zostaną poinformowani pisemnie. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 r. podczas Międzyszkolnego Konkursu Językoznawczego, który odbywać się będzie w tym dniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie.


Zapraszamy do udziału

Organizatorzy