Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 

Marzeń, które dają się urzeczywistnić,
szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości, aby służba wychowankom
zrodziła wiele szlachetnych owoców.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań
na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej
i niezmiernie ważnej pracy.
Andrzej Zielonka