PÓŁKOLONIE W STEMPLEWIE – Profilaktycznie, Zdrowo i Sportowo

smwsw

Aktywizacja młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i bezpieczne spędzanie czasu wolnego .
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży(której obiektywne czynniki wynikające z miejsca zamieszkania, statusu społecznego i materialnego, niepełnosprawności, utrudniają równość życiową) zostanie osiągnięty poprzez następujące działania wspierające wszechstronny rozwój:
– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia / taniec, kultura, rękodzieło/,
– zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
– zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym,
– zajęcia artystyczno-wokalne
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom poprzez działania aktywizujące i integracyjne, przygotowanie dzieci i młodzież do aktywnego udziału w życiu społecznym

>>>ZOBACZ PROGRAM<<<

[nggallery id=174]