REKLAMA DZIECIOM – KOLEJNA DOTACAJA DLA DZIECI W STEMPLEWIE

W marcu 2013r. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” otrzymało pozytywną odpowiedź  na złożony wniosek o dotacje w ramach akcji REKLAMA DZIECIOM.  Kwota, jaką otrzymaliśmy to 10 000,00zł.
Członkowie Stowarzyszenia ustalili listę najbardziej potrzebnych sprzętów, które w ramach darowizny postanowiliśmy zakupić.
Dzięki darowiźnie możemy prowadzić zajęcia w ramach gospodarstwa domowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo oraz dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowiska wiejskiego, z rodzin o niskim statusie materialnym, z rodzin rozbitych, patologicznych.
W znacznej części są to dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Została stworzona pracownia gospodarstwa domowego na bazie SOSW w Stemplewie, której działanie rozpoczęło się już  we wrześniu 2013r. i mamy nadzieję, że służyć będzie dzieciom przez wiele lat.  Zajęcia mają charakter zarówno praktyczny jak  i teoretyczny, z przewagą ćwiczeń praktycznych.  Uczniowie poznają na bieżąco podstawowe czynności i pojęcia z zakresu organizacji i prowadzenia prac w gospodarstwie domowym i jego okolicy. Przygotowują się w ten sposób do samodzielnego życia w życiu dorosłym. Uczestnicy zajęć maja możliwość przygotowywania posiłków, gotowania, obróbki warzyw i owoców, prasowania, zmywania naczyń, opiekowania się roślinami w pomieszczeniu oraz na zewnątrz. Wszystkie te czynności każdy z nas wykonuje niemal codziennie. Niestety, jest wiele dzieci, które albo nie mają domów, albo ich rodzice nie przykładają wagi do tego, aby ich dzieci przygotowały się do samodzielnego życia.
>>>CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ<<<