Zaproszenie na warsztaty dla dzieci

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca

serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy Świnice Warckie

do udziału w projekcie „Organizacja cyklu warsztatów i wyjazdów edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży”

W ramach projektu realizowane są warsztaty:

decoupage
 rękodzieła z haftu i makramy
powertexu
ceramiki
wióra osikowego

oraz wyjazdy edukacyjne do Uniejowa i nad Zbiornik Jeziorsko.

Warsztaty odbywają się w siedzibie stowarzyszenia w Stemplewie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 21 maja 2019r. za pomocą karty zgłoszeniowej mailowo na adres: wielkieserca@poczta.onet.pl
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca:
Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie.

Liczba miejsc ograniczona.


Zadanie grantowe „Organizacja cyklu warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” współfinansowane ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie grantowe realizowane w ramach projektu grantowego
Lokalnej Grupy Działania „PRYM”.